Новини Голосіївського благочиння. Храм свв. Апостолів.

Богословська й видавнича діяльність духовно-просвітницького ЦентруФото монографии 1

Духовно-просвітницький Центр імені Святих Апостолів МАУП за підтримки ДП «Видавничий дім «Персонал» і громадської організації «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління»  видав наукову монографію протоієрея Діонісія Мартишина і священика Павла Бочкова «Взаємодія Церкви та суспільства в умовах процесів глобалізації», а також церковний календар, у якому розповідається про наукову й богословську діяльність кафедри українського православ’я та теології МАУП.

Фото проректора МАУП и Мартышина

Видавці зазначають, що монографія присвячена теоретичним та практичним питанням взаємодії Української Православної Церкви та сучасного українського суспільства. У ній розглянуто історичний генезис державно-церковних відносин, особливості розвитку Української Православної Церкви, шляхи взаємовідносин Церкви та держави в умовах глобалізації, обґрунтовано думку про те, що Українська Православна Церква була, є і буде невід’ємною частиною української культури, історії та майбутнього глобального світу. Діалог Церкви та суспільства постійно буде базисним елементом суспільного розвитку та платформою процесів подальшої демократизації в Україні.

Фото монографии 2

Книга є закінченим богословсько-політологічним дослідженням, джерелом інформації, що дає змогу осмислити становлення і розвиток соціального вчення Української Православної Церкви, публічної теології та вітчизняної політологічної думки.

Фото книги 2

На думку Романенка Євгена Олександровича, доктора наук з державного управління, професора, завідувача кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом, Президента Асамблеї докторів наук з державного управління України, «книга може бути корисною для викладачів соціального вчення Православної Церкви, політології, інших суспільних наук, аспірантів, політичних діячів, студентів, а також широкої читацької аудиторії, що цікавиться життям Української Православної Церкви та політичними процесами в Україні».

Фото книги 1

Відомий український вчений Микола Федорович Головатий, проректор МАУП з наукової та виховної роботи, доктор політичних наук, професор, аналізуючи текст монографії, відзначив наступне: «Церковно-державні відносини в усі часи були не лише складними і мінливими але й питаннями, що багато в чому характеризували специфіку існування духовно-моральних засад людини (особистості) суспільства в цілому. Нині цей процес ускладнюють системні кризи, пов’язані з економікою, політикою, мораллю. Глобалізовані суспільства, з одного боку, потужно розвиваються, особливо економічно, а, з другого маємо багато проблем, що ускладнюють життя людей: тероризм, голод, зниження освітнього рівня, економічні катастрофи, війни. В цих умовах реально зростає потреба в поліпшенні діалогу Церкви та суспільства на засадах демократії, мультикультуралізму, високої духовності. Крім констатації цих явищ, автори монографії шукають відповідь на питання, як це зробити практично, щоб держава і суспільство були максимально гуманними, корисними для людини, спонукали її до такого: як гуманне ставлення до ближнього. Без такого діалогу суспільна єдність неможлива».

Книги Центра МАУП

Професор, архімандрит Гавриїл (Кризина), доктор богословських наук у своїй рецензії на книгу зауважує: «На сучасному етапі розвитку Української Держави важлива роль та діяльність Українського Православ’я набуває особливої актуалізації, викликаної впливом духовних цінностей християнства на усі сфери суспільного життя. Це й зумовлює реальний конструктивний діалог Церкви й суспільства, що забезпечує якісну зміну соціально-комунікативного середовища сучасного світу.

Актуальність дослідження обумовлена тим, що дослідники розглядають взаємодію Церкви, держави, суспільства як інструмент розвитку людства, відкритості і прозорості демократичних процесів діяльності органів державної влади й релігійних організацій. Автори, талановиті богослови, сучасні світські та церковні вчені — протоієрей Діонісій Мартишин та священик Павло Бочков підкреслюють зростаючу роль Православної Церкви у суспільних процесах України. Дослідження розширює і конкретизує розуміння відношення Церкви до культури, політики, економіки й соціальної проблематики. У монографії особливу увагу приділено таким аспектам, як:   богословська теоретична ідентифікація  понять  «Церква»,  «держава», «суспільство», «соціальне вчення Церкви», «соціальне служіння», «місія», «глобалізація», «духовна єдність народу» та їх складових у контексті сучасних богословських підходів до вивчення історії Українських Християнських Церков й богословської думки християнства.

Варто зазначити, що достовірність одержаних у монографії результатів підтверджується методологічною та теоретичною обґрунтованістю вихідних положень дослідження. Реалізація мети й завдань наукової праці здійснювалася шляхом комплексного використання загальнонаукових і спеціальних  методів  наукового пізнання суспільних процесів і явищ. Відповідно до цього визначення перспективних напрямів розробки соціального вчення Православної Церкви, публічної теології та соціального служіння християнства здійснено коректно, обґрунтовано, доказово і є наслідком логічного узагальнення та систематизації положень завершеного дослідження. З огляду на зазначене монографія «Взаємодія Церкви та суспільства в умовах процесів глобалізації» протоієрея Діонісія Мартишина і священика Павла Бочкова є актуальною та своєчасною».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.